Dodawanie numerów nagłówków do podpisów

W podpisach można umieszczać numery nagłówków.

Upewnij się, że dokument ma nagłówki. Możesz użyć wstępnie zdefiniowanych stylów akapitu "Nagłówek [1–10]". Do stylów akapitu nagłówków należy również przypisać schemat numeracji. Użyj Narzędzia - Numeracja nagłówków.

  1. Wybierz obiekt, aby uzyskać podpis.

  2. Wybierz Wstaw - Podpis.

  3. Wybierz typ podpisu w polu Kategoria i wybierz schemat numerowania w polu Numeracja. Możesz wprowadzić opcjonalny tekst napisu w polu Podpis.

  4. Kliknij przycisk Opcje.

  5. W polu Do poziomu wybierz poziom konspektu numeru nagłówka, który ma być wyświetlany przed numerem podpisu.

  6. Wpisz znak, który ma się pojawić między numerem nagłówka a numerem podpisu w polu Separator, a następnie kliknij OK.

  7. W oknie dialogowym Podpis kliknij OK.

Jeśli podpis jest już wstawiony w dokumencie, kliknij prawym przyciskiem myszy numer podpisu, wybierz Edycja pól, następnie wprowadź wartości dla Do poziomu i Separator.

tip

W programie LibreOffice można automatycznie dodawać podpis do wstawionego obiektu, obrazu lub tabeli. Wybierz polecenie – LibreOffice Writer – Autopodpis.


Prosimy o wsparcie!