Adding Chapter Numbers to Captions

Do podpisów można dołączać numery rozdziałów.

Tekst dokumentu musi zostać podzielony na rozdziały, a tytuły rozdziałów i ewentualnie sekcji muszą zostać sformatowane przy użyciu wstępnie zdefiniowanych stylów akapitów przeznaczonych dla nagłówków. W stylach nagłówków należy także włączyć opcję numerowania.

  1. Zaznacz element, do którego należy dodać podpis.

  2. Wybierz Wstaw - Podpis.

  3. Select a caption title from the Category box, and select a numbering scheme in the Numbering box.
    You also can enter a caption text in this dialog. If you want, enter text in the Caption box.

  4. Kliknij przycisk Opcje.

  5. W polu Poziom wybierz liczbę poziomów nagłówków, których numery mają być dołączone.

  6. W polu Separator wprowadź znak oddzielający numer rozdziału od numeru podpisu, a następnie kliknij przycisk OK.

  7. W oknie dialogowym Podpis kliknij przycisk OK.

Ikona wskazówki

W programie LibreOffice można automatycznie dodawać podpis do wstawionego obiektu, obrazu lub tabeli. Wybierz polecenie – LibreOffice Writer – Autopodpis.


Prosimy o wsparcie!