Korzystanie z podpisów

W dokumentach tekstowych można dodawać numerowane w sposób ciągły podpisy grafik, tabel, ramek i obiektów rysunkowych.

Tekst i zakresy numeracji można edytować dla różnych typów podpisów.

Ikona notatki

Po dodaniu podpisu do rysunku lub obiektu obiekt wraz z podpisem są umieszczane razem w nowej ramce. Po dodaniu podpisu do tabeli tekst podpisu jest wstawiany w postaci akapitu obok tabeli. Po dodaniu podpisu do ramki tekst podpisu jest dodawany do tekstu wewnątrz ramki, przed lub za istniejącym tekstem.


Ikona wskazówki

Aby przesunąć obiekt wraz z podpisem, przeciągnij ramkę zawierającą te elementy. Aby zaktualizować numerację podpisów po przesunięciu ramki, naciśnij klawisz F9.


Aby zdefiniować podpis, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaznacz element, do którego należy dodać podpis.

  2. Wybierz Wstaw - Podpis.

  3. Wybierz pozostałe opcje i kliknij przycisk OK. Do pola Kategoriamożna wprowadzić inny tekst, np. Rysunek.

Ikona notatki

Tekst podpisu można edytować bezpośrednio w dokumencie.


Podpis jest formatowany zgodnie ze stylem akapitu o nazwie odpowiadającej kategorii podpisu. Na przykład po wstawieniu podpisu "Tabela" do tekstu podpisu jest stosowany styl akapitu "Tabela".

Ikona wskazówki

W programie LibreOffice można automatycznie dodawać podpis do wstawionego obiektu, obrazu, ramki lub tabeli. Wybierz polecenie – LibreOffice Writer – Autopodpis.


Dodawanie numerów rozdziałów do podpisów

Style numeracji i akapitu

Dodawanie punktorów

Dodawanie numeracji

Wyłączanie wypunktowania i numerowania poszczególnych akapitów

Łączenie list uporządkowanych

Definiowanie zakresów numeracji

Prosimy o wsparcie!