Obliczenia pomiędzy tabelami

Obliczenia przeprowadzane w dokumencie mogą obejmować więcej niż jedną tabelę tekstową.

  1. Otwórz dokument tekstowy, wstaw dwie tabele, a następnie wprowadź liczby w kilku komórkach obu tabel.

  2. Umieść kursor w pustej komórce jednej z tabel.

  3. Naciśnij klawisz F2.

  4. W pasku formuły wprowadź żądaną funkcję, na przykład =SUMA.

  5. Kliknij komórkę zawierającą liczbę, naciśnij znak plus (+), a następnie kliknij inną komórkę zawierającą liczbę.

  6. Naciśnij klawisz Enter.

Pasek formuły

Obliczenia w dokumentach tekstowych

Obliczanie złożonych formuł w dokumentach tekstowych

Obliczanie i wstawianie wyniku formuły w dokumencie tekstowym

Obliczanie sumy serii komórek tabeli

Prosimy o wsparcie!