Wyświetlanie wyników obliczeń w innej tabeli

Wyniki obliczeń przeprowadzonych w jednej tabeli można wyświetlić w innej tabeli.

  1. Otwórz dokument tekstowy, wstaw tabelę składającą się z kilku kolumn i wierszy, a następnie wstaw inną tabelę składającą się z jednej komórki.

  2. Wprowadź liczby w kilku komórkach większej tabeli.

  3. Umieść kursor w tabeli o jednej komórce, a następnie naciśnij klawisz F2.

  4. W pasku formuły wprowadź żądaną funkcję, na przykład =SUMA.

  5. Kliknij komórkę w większej tabeli zawierającą liczbę, naciśnij znak plus (+), a następnie kliknij inną komórkę zawierającą liczbę.

  6. Naciśnij klawisz Enter.

Ikona notatki

W razie potrzeby sformatuj tabelę, aby zachowywała się jak normalny tekst. Wstaw tabelę do ramki, a następnie zakotwicz ramkę jako znak. Ramka pozostanie zakotwiczona do sąsiedniego tekstu podczas jego dopisywania lub usuwania.


Prosimy o wsparcie!