Obliczanie złożonych formuł w dokumentach tekstowych

W formułach można użyć wstępnie zdefiniowanych funkcji, a następnie wyniki obliczeń wstawić do dokumentu tekstowego.

Na przykład w celu obliczenia średniej wartości trzech liczb, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij w miejscu, gdzie ma zostać wstawiona formuła, a następnie naciśnij klawisz F2.

  2. Kliknij ikonę Formuła, a następnie z listy Funkcje statystyczne wybierz pozycję "Średnia".

  3. Wprowadź trzy liczby oddzielone kreskami pionowymi (|).

  4. Naciśnij klawisz Enter. Wynik zostanie wstawiony do dokumentu w postaci pola.

Aby edytować formułę, kliknij dwukrotnie pole w dokumencie.

Wyświetlanie wyników obliczeń w innej tabeli

Pasek formuły

Obliczenia w dokumentach tekstowych

Obliczanie i wstawianie wyniku formuły w dokumencie tekstowym

Obliczanie sumy serii komórek tabeli

Obliczenia pomiędzy tabelami

Prosimy o wsparcie!