Obliczanie sumy serii komórek tabeli

 1. Wybierz Tabela - Wstaw tabelę i wstaw tabelę z jedną kolumną i więcej niż jednym wierszem do dokumentu tekstowego.

 2. Do każdej komórki w kolumnie wprowadź liczbę, a ostatnią komórkę kolumny pozostaw pustą.

 3. Umieść kursor w ostatniej komórce kolumny, a następnie kliknij ikonę Suma na pasku Tabela.
  Wyświetlony zostaniePasek formuły z wpisem "=sum".

 4. Kliknij pierwszą komórkę serii, która ma zostać zsumowana, przeciągnij do ostatniej komórki, a następnie zwolnij przycisk myszy.
  LibreOffice wstawi formułę obliczającą sumę wartości bieżącej kolumny.

 5. Naciśnij klawisz Enter lub kliknij ikonę Zastosuj na pasku formuły.
  W komórce zostanie umieszczona suma wartości bieżącej kolumny.

Wprowadzenie innej liczby w dowolnej komórce kolumny spowoduje aktualizację sumy po kliknięciu ostatniej komórki kolumny.

W podobny sposób można szybko obliczać sumę wiersza liczb.

Prosimy o wsparcie!