Obliczanie i wstawianie wyniku formuły w dokumencie tekstowym

Jeśli tekst już zawiera formułę, na przykład "12+24*2", LibreOffice może obliczyć, a następnie wstawić wynik formuły do dokumentu bez korzystania z paska formuły.

  1. Zaznacz formułę w tekście. Formuła może zawierać wyłącznie liczby oraz operatory i nie może zawierać spacji.

  2. Wybierz Narzędzia - Oblicz lub naciśnij kombinację klawiszy + znak plus (+).

  3. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić wynik formuły, a następnie wybierz polecenie Edycja - Wklej lub naciśnij kombinację klawiszy + V.
    Wybrana formuła zostanie zamieniona na wynik.

Pasek formuły

Obliczenia w dokumentach tekstowych

Obliczanie złożonych formuł w dokumentach tekstowych

Obliczanie sumy serii komórek tabeli

Obliczenia pomiędzy tabelami

Prosimy o wsparcie!