Obliczenia w dokumentach tekstowych

Możesz wstawiać obliczenia bezpośrednio do dokumentu tekstowego lub do tabeli umieszczonej w dokumencie tekstowym.

  1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić obliczenie, a nastepnie naciśnij F2. Jeśli kursor znajduje się w komórce tabeli wpisz znak równości =.

  2. Wpisz obliczenie, które chcesz wstawić, na przykład =10000/12, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Możesz także kliknąć ikonę Formuła na pasku Formuła i wybrać funkcję, którą chcesz wstawić do formuły.

note

Aby odwołać się do komórek tabeli tekstowej programu Writer, zapisz adres komórki lub zakresu komórek w nawiasach kątowych. Przykładowo, aby odwołać się do komórki A1 z innej komórki, wprowadź w niej zapis =<A1>.


Wpisy w komórce zaczynające się od znaku równości (=)

Aby utworzyć wpis w komórce tabeli zaczynający się od znaku =, najpierw wprowadź spację, następnie znak =, a następnie usuń spację.

Pasek formuły

Obliczanie złożonych formuł w dokumentach tekstowych

Obliczanie i wstawianie wyniku formuły w dokumencie tekstowym

Obliczanie sumy serii komórek tabeli

Obliczenia pomiędzy tabelami

Prosimy o wsparcie!