Krawędzie definiowane przez użytkownika w dokumentach tekstowych

Do zaznaczonych komórek tabeli (lub całej tabeli) programu Writer można zastosować wiele różnych krawędzi. Inne obiekty w dokumentach tekstowych także mogą zawierać krawędzie definiowane przez użytkownika. Można na przykład przypisać krawędzie do stylów strony, ramek, a także wstawianych rysunków i wykresów.

  1. Zaznacz komórkę lub blok komórek w tabeli programu Writer.

  2. Wybierz polecenie Tabela - Właściwości.

  3. W oknie dialogowym kliknij zakładkę Krawędzie.

  4. Ustaw pozostałe opcje krawędzi, a następnie kliknij przycisk OK.

Opcje ustawione w obszarze Rozmieszczenie linii mogą być zastosowane do wielu stylów krawędzi.

Zaznaczenie komórek

Wygląd obszaru zależy od zaznaczenia komórek.

Wybór

Obszar rozmieszczenia linii

Jedna komórka zaznaczona w tabeli o rozmiarze większym niż jedna komórka lub kursor wewnątrz tabeli, w której nie zaznaczono komórki

jedna krawędź komórki

Tabela składająca się z jednej komórki, komórka jest zaznaczona

krawędź jednej zaznaczonej komórki

Komórki w zaznaczonej kolumnie

krawędź zaznaczonej kolumny

Komórki w zaznaczonym wierszu

krawędź zaznaczonego wiersza

Zaznaczona cała tabela składająca się z co najmniej 2x2 komórek

krawędź zaznaczonego bloku


Ustawienia domyślne

Kliknij jedną z ikon Domyślnie, aby ustawić lub usunąć wiele krawędzi.

Przykłady

Wybierz blok o wymiarach około 8x8 komórek, a następnie wybierz kartę Tabela - Właściwości - Krawędzie.

domyślne ikony krawędzi

Pozostałe ikony umożliwiają ustawianie lub usuwanie innych linii.

Ustawienia użytkownika

Ikony w obszarze Użytkownika pozwalają ustawiać lub usuwać pojedyncze linie. Podgląd umożliwia wyświetlenie linii w trzech różnych stanach.

Kolejne kliknięcia krawędzi lub narożnika powodują zmianę stanu.

Typy linii

Obraz

Znaczenie

Czarna linia

linia ciągła dla krawędzi

Czarna linia ustawia odpowiednią linię zaznaczonych komórek. Linia kropkowana oznacza wybór stylu linii o grubości 0,05 punktu. Podwójne linie oznaczają wybór stylu linii podwójnej.

Szara linia

szara linia dla krawędzi

Szara linia oznacza, że odpowiednia linia zaznaczonych komórek pozostanie bez zmian. W tej pozycji linia nie zostanie ustawiona ani usunięta.

Biała linia

biała linia dla krawędzi

Biała linia oznacza, że odpowiednia linia zaznaczonych komórek zostanie usunięta.


Przykłady

  1. Zaznacz pojedynczą komórkę tabeli programu Writer, a następnie wybierz Tabela - Właściwości - Krawędzie.

  2. Wybierz styl grubej linii.

  3. Aby ustawić dolną krawędź, kliknij ja kilkakrotnie, aż zostanie wyświetlona gruba linia.

ustawienie grubej dolnej krawędzi

note

Wszystkie komórki w tabeli programu Writer domyślnie zawierają lewą i dolna linię. Większość komórek na obwodzie tabeli domyślnie zawiera więcej linii.


warning

Wszystkie linie przedstawione na podglądzie na biało zostaną usunięte z komórki.


Definiowanie krawędzi znaków

Definiowanie krawędzi stron

Definiowanie krawędzi akapitów

Prosimy o wsparcie!