Definiowanie krawędzi stron

Ikona ostrzeżenia

W programie Writer można zdefiniować wyłącznie krawędzie stylów strony, a nie poszczególnych stron. Wszelkie zmiany dotyczące krawędzi mają zastosowanie do wszystkich stron opartych na danym stylu. W programie LibreOffice zmian wprowadzonych w stylu strony nie można wycofać funkcją Cofnij.


Ustawianie predefiniowanych stylów krawędzi

 1. Wybierz Format - Styl strony - Krawędzie.

 2. W obszarze Domyślne wybierz jeden z domyślnych stylów krawędzi.

 3. Wybierz styl linii, szerokość oraz kolor dla wybranego stylu krawędzi w obszarze Linia. Ustawienie te zostaną zastosowane do wszystkich linii krawędzi zawartych w wybranym stylu.

 4. Wybierz odległość między liniami krawędzi a zawartością strony w obszarze Dopełnienie. Odległości można zmieniać tylko do krawędzi, które mają zdefiniowaną linię graniczną.

 5. Kliknij OK aby zastosować zmiany.

Ustawianie dostosowanych stylów krawędzi

 1. Wybierz Format - Styl strony - Krawędzie.

 2. W Użytkowniku wybierz brzeg/brzegi które mają wystąpić wspólnie. Kliknij na wybranym w okienku podglądu brzegu aby go zaznaczyć.

 3. Wybierz styl linii, szerokość oraz kolor dla wybranego stylu krawędzi w obszarze Linia. Ustawienie te zostaną zastosowane do wszystkich linii krawędzi zawartych w wybranym stylu.

 4. Powtórz ostatnie dwa kroki dla każdego z boków krawędzi.

 5. Wybierz odległość między liniami krawędzi a zawartością strony w obszarze Dopełnienie. Odległości można zmieniać tylko do krawędzi, które mają zdefiniowaną linię graniczną.

 6. Kliknij OK aby zastosować zmiany.

Prosimy o wsparcie!