Definiowanie krawędzi stron

Ikona ostrzeżenia

W programie Writer można zdefiniować wyłącznie krawędzie stylu strony, a nie poszczególnych stron. Wszelkie zmiany dotyczące krawędzi mają zastosowanie do wszystkich stron opartych na danym stylu. W programie LibreOffice zmian wprowadzonych w stylu strony nie można wycofać funkcją Cofnij.


Ustawianie predefiniowanych stylów krawędzi

 1. Wybierz Format - Strona - Krawędzie.

 2. W obszarze Domyślne wybierz jeden z domyślnych stylów krawędzi.

 3. Wybierz styl linii, szerokość oraz kolor dla wybranego stylu krawędzi w obszarze Linia. Ustawienie te zostaną zastosowane do wszystkich linii krawędzi zawartych w wybranym stylu.

 4. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 5. Kliknij OK aby zastosować zmiany.

Ustawianie dostosowanych stylów krawędzi

 1. Wybierz Format - Strona - Krawędzie.

 2. W Użytkowniku wybierz brzeg/brzegi które mają wystąpić wspólnie. Kliknij na wybranym w okienku podglądu brzegu aby go zaznaczyć.

 3. Wybierz styl linii, szerokość oraz kolor dla wybranego stylu krawędzi w obszarze Linia. Ustawienie te zostaną zastosowane do wszystkich linii krawędzi zawartych w wybranym stylu.

 4. Powtórz ostatnie dwa kroki dla każdego z boków krawędzi.

 5. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Kliknij OK aby zastosować zmiany.

Please support us!