Definiowanie krawędzi obiektów

W programie Writer można określić krawędzie obiektów OLE, wtyczek, wykresów, obrazów i ramek. Nazwa używanego menu zależy od typu wybranego obiektu.

Ustawianie predefiniowanych stylów krawędzi

 1. Zaznacz obiekt, dla którego chcesz określić krawędź.

 2. Kliknij ikonę Krawędzie na pasku narzędzi Obiekt OLE lub Ramka, aby otworzyć okno Krawędzie.

 3. Wybierz jeden z predefiniowanych stylów krawędzi. Operacja ta zmieni obecny styl krawędzi obiektu na wybrany.

Ustawianie dostosowanych stylów krawędzi

 1. Zaznacz obiekt, dla którego chcesz określić krawędź.

 2. Wybierz polecenie Format - (nazwa obiektu) – Krawędzie.
  Zastąp wartość (nazwa obiektu) typem wybranego obiektu.

 3. W Użytkowniku wybierz brzeg/brzegi które mają wystąpić wspólnie. Kliknij na wybranym w okienku podglądu brzegu aby go zaznaczyć.

 4. Wybierz styl linii oraz kolor dla wybranego stylu krawędzi w obszarze Linia. Ustawienie te zostaną zastosowane do wszystkich linii krawędzi zawartych w wybranym stylu.

 5. Powtórz ostatnie dwa kroki dla każdego z boków krawędzi.

 6. Wybierz odstęp między linią krawędzi a zawartością strony w obszarze Wypełnianie.

 7. Kliknij OK aby zastosować zmiany.

Prosimy o wsparcie!