Definiowanie krawędzi znaków

Ikona ostrzeżenia

Jeżeli dwa sąsiadujące zakresy tekstu, mają właściwości wszystkich krawędzi identyczne (ten sam styl, szerokość, kolor, wypełnienie i cień), to te dwa dwa zakresy będą uważane za część tej samej grupy krawędzi i renderowane w tej samej krawędzi w dokumencie.


Ustawianie predefiniowanych stylów krawędzi

 1. Wybierz zakres znaków wokół których chcesz dodać krawędź.

 2. Wybierz Format - Znak - Krawędzie.

 3. W obszarze Domyślne wybierz jeden z domyślnych stylów krawędzi.

 4. Wybierz styl linii, szerokość oraz kolor dla wybranego stylu krawędzi w obszarze Linia. Ustawienie te zostaną zastosowane do wszystkich linii krawędzi zawartych w wybranym stylu.

 5. Wybierz odległość między liniami krawędzi a wybranymi znakami w obszarze Dopełnienie. Odległości można zmieniać tylko do krawędzi, które mają zdefiniowaną linię graniczną.

 6. Kliknij OK aby zastosować zmiany.

Ustawianie dostosowanych stylów krawędzi

 1. Wybierz zakres znaków wokół których chcesz dodać krawędź.

 2. Wybierz Format - Znak - Krawędzie.

 3. W Użytkowniku wybierz brzeg/brzegi które mają wystąpić wspólnie. Kliknij na wybranym w okienku podglądu brzegu aby go zaznaczyć.

 4. Wybierz styl linii, szerokość oraz kolor dla wybranego stylu krawędzi w obszarze Linia. Ustawienie te zostaną zastosowane do wszystkich linii krawędzi zawartych w wybranym stylu.

 5. Powtórz ostatnie dwa kroki dla każdego z boków krawędzi.

 6. Wybierz odległość między liniami krawędzi a wybranymi znakami w obszarze Dopełnienie. Odległości można zmieniać tylko do krawędzi, które mają zdefiniowaną linię graniczną.

 7. Kliknij OK aby zastosować zmiany.

Prosimy o wsparcie!