Definiowanie krawędzi znaków

Ikona ostrzeżenia

Jeżeli dwa sąsiadujące zakresy tekstu, mają właściwości wszystkich krawędzi identyczne (ten sam styl, szerokość, kolor, wypełnienie i cień), to te dwa dwa zakresy będą uważane za część tej samej grupy krawędzi i renderowane w tej samej krawędzi w dokumencie.


Ustawianie predefiniowanych stylów krawędzi

 1. Wybierz zakres znaków wokół których chcesz dodać krawędź.

 2. Wybierz Format - Znak - Krawędzie.

 3. W obszarze Domyślne wybierz jeden z domyślnych stylów krawędzi.

 4. Wybierz styl linii, szerokość oraz kolor dla wybranego stylu krawędzi w obszarze Linia. Ustawienie te zostaną zastosowane do wszystkich linii krawędzi zawartych w wybranym stylu.

 5. Select the distance between the border lines and the selected characters in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Kliknij OK aby zastosować zmiany.

Ustawianie dostosowanych stylów krawędzi

 1. Wybierz zakres znaków wokół których chcesz dodać krawędź.

 2. Wybierz Format - Znak - Krawędzie.

 3. W Użytkowniku wybierz brzeg/brzegi które mają wystąpić wspólnie. Kliknij na wybranym w okienku podglądu brzegu aby go zaznaczyć.

 4. Wybierz styl linii, szerokość oraz kolor dla wybranego stylu krawędzi w obszarze Linia. Ustawienie te zostaną zastosowane do wszystkich linii krawędzi zawartych w wybranym stylu.

 5. Powtórz ostatnie dwa kroki dla każdego z boków krawędzi.

 6. Select the distance between the border lines and the selected characters in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 7. Kliknij OK aby zastosować zmiany.

Please support us!