Definiowanie kolorów lub grafiki tła

W programie LibreOffice Writer można zdefiniować kolor lub grafikę tła dla różnych obiektów.

Określanie tła znaków tekstu

  1. Wybierz znaki.

  2. Wybierz Format - Znak.

  3. Kliknij kartę Wyróżnianie, wybierz kolor tła.

Stosowanie tła akapitu

  1. Umieść kursor w obszarze akapitu lub zaznacz więcej akapitów.

  2. Wybierz Format - Akapit.

  3. Na karcie Obszar wybierz kolor tła lub grafikę tła.

tip

Aby zaznaczyć obiekt w tle, przytrzymaj naciśnięty klawisz i kliknij obiekt. Do zaznaczenia obiektu można również użyć Nawigatora.


Określanie tła całej tabeli lub jej części

  1. Umieść kursor w tabeli znajdującej się w dokumencie tekstowym.

  2. Wybierz Tabela - Właściwości.

  3. Na zakładce Tło wybierz kolor lub grafikę tła.

  4. W polu Dla określ, czy kolory lub grafika mają zostać zastosowane dla bieżącej komórki, bieżącego wiersza, czy całej tabeli. Jeśli przed otwarciem tego okna dialogowego zaznaczono wiele komórek lub wierszy, zmiana dotyczy zaznaczonego obszaru.

tip

W celu zastosowania tła do części tabeli można także kliknąć odpowiednią ikonę.


tip

Aby zastosować kolor tła do komórek, zaznacz komórki i użyj przycisku Kolor tła komórki tabeli na pasku narzędzi Tabela.


tip

Aby zastosować kolor tła do akapitu tekstu w komórce, umieść kursor w akapicie tekstu, a następnie użyj przycisku rozwijanego Kolor tła na pasku narzędzi Formatowanie.


Prosimy o wsparcie!