Korzystanie z funkcji autotekstu

Program LibreOffice Writer umożliwia przechowywanie fragmentów tekstu wraz z rysunkami, tabelami i polami w postaci autotekstu, który później można w łatwy sposób wstawić do dokumentu. W ten sposób można również przechowywać tekst sformatowany.

Tworzenie pozycji autotekstu

 1. Zaznacz tekst, tekst z grafiką, tabelę lub pole, które ma zostać zapisane jako pozycja autotekstu. Rysunek można zapisać pod warunkiem, że jest zakotwiczony jako znak oraz przed nim i za nim znajduje się co najmniej jeden znak tekstowy.

 2. Wybierz Narzędzia - Autotekst.

 3. Wybierz kategorię, w której ma zostać zapisana pozycja autotekstu.

 4. Wprowadź nazwę dłuższą niż cztery znaki. Pozwala to na włączenie opcji autotekstu Wyświetl pozostałą część nazwy w trakcie pisania. W razie potrzeby można modyfikować proponowany skrót.

 5. Kliknij przycisk Autotekst, a następnie wybierz opcję Nowy.

 6. Kliknij przycisk Zamknij.

Wstawianie pozycji autotekstu

 1. Kliknij dokument w miejscu, w którym ma zostać wstawiony wpis autotekstu.

 2. Wybierz Narzędzia - Autotekst

 3. Wybierz autotekst, który ma zostać wstawiony, a następnie kliknij opcję Wstaw.

Możesz także wprowadzić skrót autotekstu, a następnie nacisnąć klawisz F3 lub kliknąć strzałkę obok ikony Autotekst na pasku Wstaw i wybrać żądaną pozycję autotekstu.

Ikona wskazówki

Aby szybko wprowadzić formułę programu LibreOffice Math, wpisz fn i naciśnij klawisz F3. W przypadku wstawiania więcej niż jednej formuły, są one kolejno numerowane. Aby wstawić tekst zastępczy, wprowadź dt i naciśnij klawisz F3.


Aby wyświetlić listę pozycji autotekstu

 1. Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - LibreOffice Basic.

 2. W drzewie Makro z wybierz Makra aplikacji - Gimmicks - AutoText.

 3. Wybierz pozycję "Main" z listy istniejących makr w: AutoText, a następnie kliknij przycisk Uruchom. W odrębnym dokumencie tekstowym zostanie wygenerowana lista pozycji Autotekstu.

 4. Wybierz Plik - Drukuj.

Korzystanie z funkcji autotekstu w instalacjach sieciowych

Pozycje autotekstu można zapisać w różnych katalogach w sieci.

Na przykład pozycje autotekstu "tylko do odczytu" używane w firmie można przechowywać na serwerze centralnym, a pozycje tworzone przez użytkownika - w katalogu lokalnym.

Ścieżki dla katalogów AutoText mogą być edytowane w konfiguracji.

W oknie są wyświetlone dwa katalogi. Pierwsza pozycja odnosi się do instalacji serwera, natomiast druga to katalog użytkownika. Jeśli dwie identyczne pozycje autotekstu występują w obu katalogach, program korzysta z pozycji w katalogu użytkownika.

Prosimy o wsparcie!