Dodawanie wyjątków do listy Autokorekta

W funkcji Autokorekta można zablokować poprawianie określonych skrótów lub słów zawierających wersaliki i małe litery.

  1. Wybierz polecenie Narzędzia – Autokorekta – Opcje autokorekty i przejdź do karty Wyjątki.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    W polu Skróty, po których nie występują wersaliki wprowadź żądany skrót, a następnie kliknij przycisk Nowy.

    W polu Wyrazy zaczynające się DWiema WErsalikami wprowadź żądany wyraz, a następnie kliknij przycisk Nowy.

Ikona wskazówki

Aby szybko cofnąć zastąpienie Autokorekty, naciśnij +Z. Spowoduje to również dodanie wpisanego słowa lub skrótu do listy wyjątków Autokorekty.


Prosimy o wsparcie!