Automatyczne sprawdzanie pisowni

LibreOffice może automatycznie sprawdzać pisownię podczas pisania i podkreślać ewentualnie błędne słowa czerwoną linią falistą.

Automatyczne sprawdzanie pisowni podczas pisania

  1. Wybierz Narzędzia - Automatyczne sprawdzanie pisowni.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy słowo podkreślone czerwoną falowaną linią, a następnie wybierz zaproponowane słowo zastępcze z listy lub z podmenu Autokorekta.

Jeśli wybierzesz słowo z podmenu Autokorekta, słowo podkreślone i słowo zastępcze zostaną automatycznie dodane do listy autokorekty dla bieżącego języka. Aby wyświetlić listę autokorekty, wybierz Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty, a następnie kliknij kartę Zamień.

Podkreślone słowo można także dodać do własnego słownika użytkownika, wybierając opcję Dodaj.

Wyłączanie słowa ze sprawdzania pisowni

  1. Zaznacz słowa, które należy wyłączyć.

  2. Kliknij formant Język na pasku stanu, aby otworzyć menu.

  3. Wybierz "Brak (nie sprawdzaj pisowni)".

Prosimy o wsparcie!