Automatic Check Spelling

LibreOffice can automatically check spelling while you type and underline possible misspelled words with a red wavy line.

Automatyczne sprawdzanie pisowni podczas pisania

  1. Wybierz Narzędzia - Automatyczne sprawdzanie pisowni.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy słowo podkreślone czerwoną falowaną linią, a następnie wybierz zaproponowane słowo zastępcze z listy lub z podmenu Autokorekta.

If you choose a word from the AutoCorrect submenu, the underlined word and the replacement word are automatically added to the AutoCorrect list for the current language. To view the AutoCorrect list, choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, and then click the Replace tab.

Podkreślone słowo można także dodać do własnego słownika użytkownika, wybierając opcję Dodaj.

Wyłączanie słowa ze sprawdzania pisowni

  1. Zaznacz słowa, które należy wyłączyć.

  2. Kliknij formant Język na pasku stanu, aby otworzyć menu.

  3. Choose "None (Do not check spelling)".

Tworzenie nowego słownika

Dodawanie wyjątków do listy Autokorekta

Sprawdzanie pisowni i gramatyki

Please support us!