Tworzenie wyliczeń lub list podczas pisania

LibreOffice potrafi automatycznie wyliczać lub numerować podczas pisania.

Aby włączyć automatyczne numerowanie i wypunktowanie

  1. Wybierz polecenie Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty, kliknij kartę Opcje i wybierz polecenie “Listy wypunktowane i numerowane”.

  2. Choose Tools - AutoCorrect, and ensure that While Typing is selected.

Ikona wskazówki

Opcja automatycznego numerowania jest stosowana tylko do akapitów sformatowanych stylem "Domyślny", "Treść tekstu" lub "Wcięcie tekstu".


Aby utworzyć listę numerowaną lub wypunktowaną podczas pisania

  1. Wpisz 1., i., lub I. aby rozpocząć listę numerowaną. Wpisz * lub - aby rozpocząć wyliczenie. możesz również wpisać prawy nawias po liczbie zamiast kropki, na przykład 1) lub i).

  2. Wciśnij spację, wpisz swój tekst, a następnie wciśnij klawisz Enter. Nowy akapit automatycznie zostanie poprzedzony numerem lub znakiem wyliczenia.

  3. Naciśnij ponownie Enter, aby zakończyć listę.

Ikona notatki

Możesz rozpocząć listę numerowaną od dowolnej wartości.


Changing the List Level of a List Paragraph

Please support us!