Rozmieszczenie rozdziałów w Nawigatorze

You can move headings and subordinate text up and down in a document text by using the Navigator. You can also promote and demote heading levels. To use this feature, format the headings in your document with one of the predefined heading paragraph styles. To use a custom paragraph style for a heading, choose Tools - Chapter Numbering, select the style in the Paragraph Style box, and then double-click a number in the Levels list.

tip

Aby szybko przenieść kursor do nagłówka w dokumencie, kliknij żądany nagłówek na liście w oknie Nawigatora.


Aby zadokować okno Nawigatora, przeciągnij pasek tytułu do krawędzi obszaru roboczego. Aby oddokować okno Nawigatora, kliknij dwukrotnie na ramkę i przytrzymaj klawisz .

Aby przesunąć nagłówek w dokumencie w górę lub w dół

warning

Upewnij się, że wszystkie poziomy nagłówków są widoczne w Nawigatorze. Domyślnie wszystkie poziomy są widoczne. Poniżej znajduje się procedura zmieniania tego, które poziomy nagłówków są wyświetlane.


  1. On the Standard Bar, click the Navigator icon Icon navigator to open the Navigator.

  2. On the Navigator, click the Content View icon Icon content view.

  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Przeciągnij nagłówek w nowe miejsce w oknie Nawigatora.

  2. Click a heading in the Navigator list, and then click the Promote Chapter Icon promote or Demote Chapter icon Icon demote.

note

Aby przesunąć nagłówek bez powiązanego z nim tekstu, przytrzymaj klawisz podczas przeciągania lub kliknij ikonę Rozdział wyżej / Rozdział niżej


Aby podnieść lub obniżyć poziom nagłówka

  1. Wybierz nagłówek w oknie Navigatora.

  2. Click the Promote Level Icon promote level or Demote Level icon Icon demote level.

Aby zmienić liczbę wyświetlanych poziomów nagłówków

Click the Heading Levels Shown icon Icon heading levels, and then select a number from the list.

Please support us!