Rozmieszczanie nagłówków w Nawigatorze

Za pomocą Nawigatora możesz przenosić nagłówki i podrzędny tekst w dokumencie. Możesz także podwyższyć i obniżyć poziomy konspektu dla nagłówków. Aby użyć tej funkcji, sformatuj nagłówki w dokumencie za pomocą jednego z predefiniowanych stylów akapitu "Nagłówek N" (1–10) lub użyj niestandardowego stylu akapitu dla nagłówka, wybierz Narzędzia - Numeracja nagłówków, wybierz liczbę z listy Poziomy, a następnie wybierz styl w pola Style akapitu.

tip

Aby szybko przenieść kursor do nagłówka w dokumencie, kliknij żądany nagłówek na liście w oknie Nawigatora.


Aby zadokować Navigator, przeciągnij pasek tytułu do krawędzi obszaru roboczego. Aby oddokować Navigator, kliknij dwukrotnie jego ramkę, przytrzymując klawisz

Aby przesunąć nagłówek w dokumencie w górę lub w dół

warning

Upewnij się, że nagłówki na wszystkich poziomach konspektu są wyświetlane w Nawigatorze. Domyślnie wyświetlane są wszystkie poziomy. Zobacz kroki poniżej, jak zmienić wyświetlane poziomy konspektu.


  1. Na Pasku standardowym kliknij ikonę Nawigatora Ikona Nawigatora, aby otworzyć Nawigator.

  2. W Nawigatorze kliknij ikonę Widok nawigacji po zawartości Ikona widoku nawigacji po zawartości.

  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Przeciągnij nagłówek w nowe miejsce w oknie Nawigatora.

  2. Kliknij nagłówek na liście Nawigatora, a następnie kliknij Przenieś nagłówek w górę Ikona podwyższania lub ikonę Przenieś nagłówek w dółIkona obniżania.

note

Aby przenieść nagłówek bez tekstu podrzędnego, przytrzymaj podczas przeciągania lub klikania ikon Przenieś nagłówek w górę lub Przenieś nagłówek w dół.


Aby podwyższyć lub obniżyć poziom konspektu nagłówka

  1. Wybierz nagłówek w oknie Navigatora.

  2. Kliknij ikonę Poziom konspektu wyżej Ikona poziomu konspektu wyżej lub Poziom konspektu niżejIkona poziomu konspektu niżej.

Użyj poziomów konspektu, aby zmienić wyświetlane nagłówki

Kliknij ikonę Pokaż do poziomu konspektu Ikona wyświetlana do poziomu konspektu, a następnie wybierz liczbę dla maksymalnego poziomu konspektu. Każdy nagłówek z poziomem konspektu mniejszym lub równym tej liczbie zostanie wyświetlony w Nawigatorze.

Prosimy o wsparcie!