Rozmieszczenie rozdziałów w Nawigatorze

Nagłówki i tekst podrzędny można przenosić w górę i w dół w tekście dokumentu za pomocą Nawigatora. Możesz także podwyższać i obniżać poziomy nagłówków. Aby skorzystać z tej funkcji, sformatuj nagłówki w dokumencie za pomocą jednego ze wstępnie zdefiniowanych stylów akapitu nagłówków. Aby użyć niestandardowego stylu akapitu dla nagłówka, wybierz Narzędzia - Numeracja rozdziałów, wybierz styl w polu Styl akapitu, a następnie kliknij dwukrotnie numer z listy Poziom.

tip

Aby szybko przenieść kursor do nagłówka w dokumencie, kliknij żądany nagłówek na liście w oknie Nawigatora.


Aby zadokować okno Nawigatora, przeciągnij pasek tytułu do krawędzi obszaru roboczego. Aby oddokować okno Nawigatora, kliknij dwukrotnie na ramkę i przytrzymaj klawisz .

Aby przesunąć nagłówek w dokumencie w górę lub w dół

warning

Upewnij się, że wszystkie poziomy nagłówków są widoczne w Nawigatorze. Domyślnie wszystkie poziomy są widoczne. Poniżej znajduje się procedura zmieniania tego, które poziomy nagłówków są wyświetlane.


  1. Na Standardowym pasku kliknij ikonę NawigatorNawigator ikon, aby otworzyć Nawigatora.

  2. W Nawigatorze kliknij ikonę Widok nawigacji po zawartościIkona widoku nawigacji po zawartości.

  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Przeciągnij nagłówek w nowe miejsce w oknie Nawigatora.

  2. Kliknij nagłówek na liście Nawigator, a następnie kliknij Przesuń rozdział w góręIkona poziomu wyżej lub ikonę Przesuń rozdział w dółIkona poziomu niżej.

note

Aby przesunąć nagłówek bez powiązanego z nim tekstu, przytrzymaj klawisz podczas przeciągania lub kliknij ikonę Rozdział wyżej / Rozdział niżej


Aby podnieść lub obniżyć poziom nagłówka

  1. Wybierz nagłówek w oknie Navigatora.

  2. Kliknij Poziom wyżej Ikona poziomu wyżej lub ikonę Poziom niżejIkona poziomu niżej.

Aby zmienić liczbę wyświetlanych poziomów nagłówków

Kliknij ikonę Wyświetlone poziomy nagłówkówIkona poziomów nagłówków, a następnie wybierz numer z listy.

Prosimy o wsparcie!