Pozycjonowanie obiektów

Aby okreslic pozycję obiektu, grafiki czy ramki w dokumencie możesz użyć zakotwiczenia. Zakotwiczony obiekt pozostaje w miejscu lub zmienia pozycję podczas modyfikacji dokumentu. Dostępne są następujące opcje zakotwiczenia:

Zakotwiczenie

Efekt

Jako znak

Zakotwicza wybrany element jako znak w bieżącym tekście. Jeżeli wysokość wybranego elementu jest większa od obecnej wielkości czcionki, wysokość linii zawierającej ten element zostanie zwiększona.

Aby wyrównać do środka obraz na stronie HTML, należy wstawić obraz, zakotwiczyć go "Jako znak", a następnie wyrównać akapit do środka.

Do znaku

Zakotwicza wybrany element do znaku.

Do akapitu

Zakotwicza wybrany element do bieżącego akapitu.

Do strony

Zakotwicza wybrany element do bieżącej strony.

Do ramki

Zakotwicza wybrany element do otaczającej go ramki.


Po wstawieniu obiektu, grafiki lub ramki w miejscu zakotwiczenia elementu pojawi się ikona kotwicy. Można zmienić pozycję zakotwiczonego obiektu, przeciągając go w inne miejsce. Aby zmienić opcje zakotwiczenia elementu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz żądaną opcję z podmenu Kotwica.

Please support us!