Pozycjonowanie obiektów

Obiekt, taki jak obraz lub ramka, jest umieszczany w dokumencie za pomocą kotwicy dołączonej do innego elementu.

Kotwica określa punkt odniesienia dla obiektu. Punktem odniesienia może być strona lub ramka, na której znajduje się obiekt, akapit, a nawet znak. Obiekt zawsze ma kotwicę.

Kotwica przesuwa się wraz z elementem, do którego jest dołączona podczas edycji dokumentu. Obiekt zachowuje swoje położenie względem punktu odniesienia określonego przez jego kotwicę, tak że za każdym razem, gdy punkt odniesienia przesuwa się lub zmienia, obiekt porusza się względem niego.

Dostępne są następujące opcje kotwiczenia:

Zakotwiczenie

Efekt

Jako znak

Zakotwicza wybrany obiekt jako znak w bieżącym tekście. Jeśli wysokość zaznaczonego obiektu jest większa niż bieżący rozmiar czcionki, zwiększa się wysokość wiersza zawierającego obiekt.

Aby wyrównać do środka obraz na stronie HTML, należy wstawić obraz, zakotwiczyć go "Jako znak", a następnie wyrównać akapit do środka.

Do znaku

Zakotwicza wybrany obiekt w akapicie zawierającym znak, do którego dołączona jest kotwica. Punktem odniesienia dla obiektu jest początek akapitu zawierającego znak.

Na przykład, jeśli podzielisz akapit w punkcie przed zakotwiczeniem, punkt odniesienia przesunie się na początek nowego akapitu, a obiekt przesunie się względem tego punktu. Jeśli połączysz akapit z poprzednim, punkt odniesienia przesunie się na początek połączonego akapitu, a obiekt przesunie się do pozycji względem tego akapitu.

Do akapitu

Zakotwicza wybrany obiekt w bieżącym akapicie.

Do strony

Zakotwicza wybrany obiekt do bieżącej strony.

Do ramki

Zakotwicza wybrany obiekt do otaczającej ramki.


note

Obiekty można umieszczać tylko na stronie, na której znajduje się ich zakotwiczenie.


Przesuwanie zakotwiczenia

Gdy wstawiasz do dokumentu kształt, pole tekstowe, obiekt OLE, obraz lub ramkę, w miejscu zakotwiczenia obiektu pojawia się ikona kotwicy. Możesz przesunąć kotwicę lub, pamiętając o innych ograniczeniach obiektów, ustawić obiekt względem punktu odniesienia kotwicy, przeciągając obiekt.

Zmienianie zakotwiczenia

Aby zmienić opcje zakotwiczenia obiektu, kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję z podmenu Zakotwiczenie.

Prosimy o wsparcie!