Klasyfikacja dokumentu

Klasyfikacja dokumentów i bezpieczeństwa jest ważnym zagadnieniem dla firm i rządów.

Wymiana informacji odbywa się między użytkownikami i organizacjami, które współpracują ze sobą, aby zrealizować biznesowy cel. Gdy proces obejmuje wrażliwe dane, wszystkie strony zgadzają się co do tego, które dane są poufne i jak je identyfikować oraz jak nimi zarządzać. Każdy odbiorca zasobu będzie polegać na dostawcy informacji i będzie postępować zgodnie z procedurami pozwalającymi określić wrażliwość danych.

LibreOffice dostarcza ustandaryzowanych metod do wyrażania wrażliwych informacji, które mogą zostać użyte pomiędzy stronami, jeśli tylko zaimplementowano kompatybilne systemy. Program dostarcza zestaw standardowych "pól" mogących przechować informacje o wrażliwości danych. Nie oznacza to, że program próbuje określić czym jest zawartość owych "pól". Podejście to jest usprawnieniem jedynej istniejącej obecnie alternatywy, w której dostawca stosuje arbitralną metodą wyrażenia wrażliwości danych, co może nie być przydatne dla jego odbiorcy.

Podczas gdy standard ten został zaprojektowany z myślą o zastosowaniu w dowolnym rodzaju aktywności, LibreOffice zachował kategorie oraz nomenklaturę przemysłu obronnego i lotniczego, gdzie oznakowanie wrażliwości danych wynika z polityki bezpieczeństwa narodowego, kontroli eksportu i polityki własności intelektualnej.

LibreOffice zaimplementował otwarte standardy autorstwa niezależnej organizacji TSCP (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc). Interesujące są dwa z nich:

Kategorie BAF

Domyślne kategorie BAF dla LibreOffice znajdują się poniżej.

Ikona wskazówki

Only the "Intellectual Properties" category will modify the layout of the document with a watermark, fields in the header and footer and an information bar on top of the document area. Each item inserted in the document is controlled by the classification configuration file.


Własność intelektualna

Prawo własności intelektualnej jest ogólnym pojęciem opisującym naturę treści dokumentu. Wybierz tę kategorię do klasyfikacji dokumentu ogólnego celu.

Bezpieczeństwo narodowe

Wybiera kategorię dokumentu dla typu polityki bezpieczeństwa narodowego. Wybrana kategoria jest zachowana wspólnie z dokumentem we właściwościach pliku jako metadane standardu BAILS i żadne modyfikacje nie wpływają na układ dokumentu lub na interfejs użytkownika.

Kontrola eksportu

Wybiera kategorię dokumentu dla typu polityki kontroli eksportu. Wybrana kategoria jest zachowana wspólnie z dokumentem we właściwościach pliku jako metadane standardu BAILS i żadne modyfikacje nie wpływają na układ dokumentu lub na interfejs użytkownika.

Ikona ostrzeżenia

Patrz do polityki bezpieczeństwa danych i informacji funkcjonariuszy bezpieczeństwa firmy o wsparcie w klasyfikacji dokumentów.


Domyślne poziomy klasyfikacji

LibreOffice dostarcza domyślne poziomy klasyfikacji dokumentu (BAILS). Są one posortowane poziomami z rosnącą wrażliwością danych dla firm.

Dostosowywanie poziomów klasyfikacji.

LibreOffice allows customization of the levels of classification for your business. To customize the number and the name of the levels, copy the file example.xml located in - LibreOffice - Paths - Classification into a local folder and edit the contents.

Ikona wskazówki

Użyj pliku z ustawieniami regionalnymi LibreOffice w nazwie jako przykład


Zapisz plik i utwórz odpowiednią zmianę do ścieżki klasyfikacji powyżej dostępu pliku.

Ikona wskazówki

Plik ustawień klasyfikacji może być dostępny dla wszystkich użytkowników, jeśli tylko administrator systemu umieści go we współdzielonym folderze sieciowym i nada użytkownikom dostęp do niego.


Wklejanie treści w dokumenty z różnymi poziomami klasyfikacji.

Aby nie dopuścić do naruszenia polityki bezpieczeństwa, treści o wysokim poziomie klasyfikacji wklejone do dokumentów o niższym poziomie klasyfikacji nie są akceptowane. LibreOffice wyświetli komunikat ostrzegawczy, wszędzie tam, gdzie okaże się, że zawartość schowka ma wyższą klasyfikację bezpieczeństwa niż dokumentu docelowego.

Pasek klasyfikacji

Pasek klasyfikacji zawiera narzędzia ułatwiające bezpieczną obsługę dokumentu.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Aby wykonać tę operację...

Go to menu View - Toolbars and select Classification


Please support us!