Pole paska statusu licznika słów

Liczba słów w dokumencie i zaznaczeniu jest wyświetlana w tym polu na pasku statusu. Podwójne kliknięcie otwiera okno dialogowe licznika słów, w którym widoczne są dodatkowe statystyki dokumentu.

Prosimy o wsparcie!