Animacje tekstu

Wstawia animowany tekst z poziomym kierunkiem tekstu do bieżącego dokumentu.

Ikona animacji tekstu

Animacje tekstu

Prosimy o wsparcie!