Wstaw pola

Otwiera okno dialogowe Pola. Kliknij strzałkę obok ikony i wybierz z podmenu potrzebne pole.

Istnieje możliwość wyboru następujących funkcji:

Data

Wstawia bieżącą datę jako pole. Data jest wstawiana z użyciem domyślnego formatu daty i nie jest automatycznie aktualizowana.

Godzina

Wstawia bieżącą godzinę jako pole. Czas jest pobierany bezpośrednio z ustawień systemu operacyjnego. Stosowany jest stały format godziny. Nie można zaktualizować czasu, naciskając klawisz F9.

Numer strony

Wstawia bieżący numer strony jako pole na pozycji kursora. Domyślne ustawienia dla tej opcji używają stylu znaku Numer strony.

Liczba stron

Wstawia pole zawierające całkowitą liczbę stron dokumentu.

Temat

Wstawia pole zawierające temat określony we właściwościach dokumentu. Pole zawiera dane wprowadzone w wierszu Temat dostępnym w oknie Plik - Właściwości - Opis.

Tytuł

Wstawia pole zawierające tytuł określony we właściwościach dokumentu. Pole zawiera dane wprowadzone w wierszu Tytuł dostępnym w oknie Plik - Właściwości - Opis.

Pierwszy autor (pole)

Wstawia, w postaci pola, imię i nazwisko osoby, która utworzyła dokument. W polu wstawiany jest wpis wprowadzony w oknie - LibreOffice - Dane użytkownika.

Inne

Wstawia pole w bieżącej pozycji kursora. Okno dialogowe zawiera listę wszystkich dostępnych pól.

Prosimy o wsparcie!