Wstaw

Kliknięcie strzałki obok ikony powoduje otwarcie paska narzędzi zawierającego funkcje wstawiania grafiki, tabel, dokumentów i znaków specjalnych.

Ikona

Wstaw

Istnieje możliwość wyboru następujących funkcji:

Wstaw ręcznie ramkę jednokolumnową

Rysuje ramkę w miejscu w dokumencie, gdzie zostanie przeciągnięty wskaźnik myszy. Strzałka obok ikony umożliwia wybór liczby kolumn w ramce.

Icon Insert Frame

Wstaw ramkę ręcznie

Z pliku

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Obraz

Wstaw tabelę

Wstawia do dokumentu tabelę. Można również kliknąć strzałkę, przeciągnąć w celu wybrania liczby wierszy i kolumn do zawarcia w tabeli, a następnie kliknąć w ostatniej komórce.

Ikona

Tabela

Wstaw dokument

Wstawia w bieżący dokument zawartość innego dokumentu w miejscu położenia kursora.

Ikona

Text from File

Wstaw znak specjalny

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

Znak specjalny

Wstaw sekcję

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Icon Section

Sekcja

Wstaw zakładkę

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Ikona

Zakładka

Please support us!