Wstaw

Kliknięcie strzałki obok ikony powoduje otwarcie paska narzędzi zawierającego funkcje wstawiania grafiki, tabel, dokumentów i znaków specjalnych.

Ikona

Wstaw

Istnieje możliwość wyboru następujących funkcji:

Wstaw ręcznie ramkę jednokolumnową

Rysuje ramkę w miejscu w dokumencie, gdzie zostanie przeciągnięty wskaźnik myszy. Strzałka obok ikony umożliwia wybór liczby kolumn w ramce.

Ikona wstawiania ramki

Wstaw ramkę

Z pliku

Otwiera okno dialogowe wyboru pliku, aby wstawić obraz do bieżącego dokumentu.

Ikona obrazu

Obraz

Wstaw tabelę

Wstawia do dokumentu tabelę. Można również kliknąć strzałkę, przeciągnąć w celu wybrania liczby wierszy i kolumn do zawarcia w tabeli, a następnie kliknąć w ostatniej komórce.

Ikona wstawiania tabeli

Wstaw tabelę

Wstaw dokument

Wstawia w bieżący dokument zawartość innego dokumentu w miejscu położenia kursora.

Ikona tekstu z pliku

Tekst z pliku

Wstaw znak specjalny

Pozwala użytkownikowi wstawiać znaki z zakresu symboli znajdujących się w zainstalowanych czcionkach.

Ikona znaku specjalnego

Znak specjalny

Wstaw sekcję

Wstawia sekcję tekstu w miejscu kursora w dokumencie. Możesz także zaznaczyć blok tekstu, a następnie wybrać to polecenie, aby utworzyć sekcję. Możesz użyć sekcji, aby wstawić bloki tekstu z innych dokumentów, zastosować niestandardowe układy kolumn lub chronić lub ukryć bloki tekstu, jeśli spełniony jest warunek.

Ikona sekcji

Sekcja

Wstaw zakładkę

Wstawia zakładkę w miejscu kursora. Następnie możesz użyć Nawigatora, aby szybko przejść do zaznaczonej lokalizacji w późniejszym czasie. W dokumencie HTML zakładki są konwertowane na zakotwiczenia, do których można przejść z hiperłącza.

Ikona wstawiania zakładki

Wstaw zakładkę

Prosimy o wsparcie!