Tryb kursora bezpośredniego

Aktywuje lub dezaktywuje kursor bezpośredni. Możesz kliknąć na początku, na środku lub na końcu dowolnego możliwego wiersza tekstu na stronie, a następnie rozpocząć pisanie.

Możesz określić zachowanie kursora bezpośredniego, wybierając - LibreOffice Writer - Pomoc w formatowaniu .

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Tryb kursora bezpośredniego

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne - menu Główne - Tryb kursora bezpośredniego.

Z pasków narzędzi:

Ikona przełączania trybu kursora bezpośredniego

Przełącz tryb kursora bezpośredniego


Kursor bezpośredni umożliwia kliknięcie w dowolnym pustym miejscu strony i umieszczenie tam tekstu, obrazów, tabel, ramek i innych obiektów.

Umieszczenie kursora bezpośredniego w przybliżeniu w środku komórki tabeli lub obszaru między lewym i prawym marginesem strony spowoduje wyśrodkowanie wstawianego tekstu. Podobnie umieszczenie kursora bezpośredniego na obszarze prawego marginesu spowoduje wyrównanie tekstu do prawej.

warning

Autokorekta automatycznie usuwa puste akapity, tabulatory i spacje wstawiane przez kursor bezpośredni. Aby korzystać z kursora bezpośredniego, należy włączyć Autokorektę.


Kursor bezpośredni ustawia kursor, używając tabulatorów. Późniejsza zmiana tabulatorów może spowodować także zmianę położenia tekstu na stronie.

Prosimy o wsparcie!