Tryb kursora bezpośredniego

Aktywuje lub dezaktywuje kursor bezpośredni. Zachowanie kursora bezpośredniego można zmienić w oknie LibreOffice Writer – Pomoc w formatowaniu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja – Tryb kursora bezpośredniego

Na pasku narzędzi, kliknij

Icon Toggle Direct Cursor Mode

Przełącz tryb kursora bezpośredniego


Kursor bezpośredni umożliwia kliknięcie w dowolnym pustym miejscu strony i umieszczenie tam tekstu, obrazów, tabel, ramek i innych obiektów.

Umieszczenie kursora bezpośredniego w przybliżeniu w środku komórki tabeli lub obszaru między lewym i prawym marginesem strony spowoduje wyśrodkowanie wstawianego tekstu. Podobnie umieszczenie kursora bezpośredniego na obszarze prawego marginesu spowoduje wyrównanie tekstu do prawej.

warning

Autokorekta automatycznie usuwa puste akapity, tabulatory i spacje wstawiane przez kursor bezpośredni. Aby korzystać z kursora bezpośredniego, należy włączyć Autokorektę.


Kursor bezpośredni ustawia kursor, używając tabulatorów. Późniejsza zmiana tabulatorów może spowodować także zmianę położenia tekstu na stronie.

Please support us!