First Author (field)

Wstawia, w postaci pola, imię i nazwisko osoby, która utworzyła dokument. W polu wstawiany jest wpis wprowadzony w oknie LibreOffice – Dane użytkownika.

Aby wykonać tę operację...

Choose Insert - Field - First Author


Please support us!