Tytuł

Wstawia pole zawierające tytuł określony we właściwościach dokumentu. Pole zawiera dane wprowadzone w wierszu Tytuł dostępnym w oknie Plik - Właściwości - Opis.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Pole - Tytuł


Aby wstawić inną właściwość dokumentu w postaci pola, należy wybrać polecenie Wstaw - Pole - Więcej pól, a następnie dokonać odpowiednich ustawień w oknie dialogowym Pola. Kategoria Informacje o dokumencie zawiera wszystkie pola dostępne we właściwościach dokumentu.

Prosimy o wsparcie!