Liczba stron

Wstawia pole zawierające całkowitą liczbę stron dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Pole - Liczba stron


Format pola wstawionego za pomocą polecenia Liczba stron można zmodyfikować za pomocą polecenia Edycja - Pola.

Prosimy o wsparcie!