Liczba stron

Wstawia pole zawierające całkowitą liczbę stron dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Choose Insert - Field - Page Count


The format of the field inserted using the Page Count command can be modified using the Edit - Fields command.

Please support us!