Liczba stron

Wstawia pole zawierające całkowitą liczbę stron dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Choose Insert - Field - Page Count


Aby zmienić format numeracji stron, wybierz Wstaw - Pola - Więcej pól w celu wstawienia odpowiedniego pola, a następnie określ ustawienia w oknie dialogowym Pola. Format pola wstawionego za pomocą polecenia Numer strony można także modyfikować, używając polecenia Edycja - Pola.

Please support us!