Numer strony

Wstawia bieżący numer strony jako pole na pozycji kursora. Domyślne ustawienia dla tej opcji używają stylu znaku Numer strony.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Pole - Numer strony


Aby zdefiniować inny format lub zmodyfikować numer strony, wstaw pole, wybierając Wstaw - Pole - Więcej pól i wprowadzając żądane ustawienia w oknie dialogowym Pola. Pole wstawione za pomocą polecenia Numery stron można także edytować, wybierając Edycja - Pola. Aby poznać metody zmiany numeracji stron, należy zapoznać się z pomocą zatytułowaną Numer strony.

Prosimy o wsparcie!