Godzina

Wstawia bieżącą godzinę jako pole. Czas jest pobierany bezpośrednio z ustawień systemu operacyjnego. Stosowany jest stały format godziny. Nie można zaktualizować czasu, naciskając klawisz F9.

Aby wykonać tę operację...

Choose Insert - Field - Time


Aby użyć innego formatu czasu lub dostosować obecne dane czasowe, należy wybrać Wstaw - Pole - Więcej pól i wprowadzić żądane zmiany w oknie dialogowym Pola. Oprócz tego można w każdej chwili zmodyfikować format wstawionego pola godziny, wybierając Edycja - Pola.

Please support us!