Data

Wstawia bieżącą datę jako pole. Data jest wstawiana z użyciem domyślnego formatu daty i nie jest automatycznie aktualizowana.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Pole - Data


Aby zdefiniować inny format daty lub sprawić, żeby była automatycznie aktualizowana, należy wybrać Wstaw - Pole - Więcej pól, wstawić polecenie pola i wprowadzić żądane ustawienia w oknie dialogowym Pola. W każdej chwili można zmodyfikować format istniejącego pola daty, wybierając Edycja - Pola.

Prosimy o wsparcie!