Wstaw

Pasek narzędzi zawiera funkcje pozwalające na wstawianie ramek, grafik, tabel i innych obiektów.

Istnieje możliwość wyboru następujących funkcji:

Tabela

Wstawia do dokumentu tabelę. Można również kliknąć strzałkę, przeciągnąć w celu wybrania liczby wierszy i kolumn do zawarcia w tabeli, a następnie kliknąć w ostatniej komórce.

Ikona

Tabela

Sekcja

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Icon Section

Sekcja

Wstaw ramkę ręcznie

Rysuje ramkę w miejscu w dokumencie, gdzie zostanie przeciągnięty wskaźnik myszy. Strzałka obok ikony umożliwia wybór liczby kolumn w ramce.

Icon Insert Frame

Wstaw ramkę ręcznie

Ramka pływająca

Wstawia ramkę przestawną do dokumentu. Ramki przestawne są używane w dokumentach HTML-owych do wyświetlania zawartości innego pliku.

Icon Floating frame

Ramka przestawna

Wstaw przypis bezpośrednio

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

Ikona

Wstaw przypis dolny bezpośrednio

Wstaw przypis końcowy bezpośrednio

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Ikona

Wstaw przypis końcowy bezpośrednio

Notatka

Wstawia notatkę w bieżącym położeniu kursora.

Wstaw zakładkę

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Ikona

Zakładka

Plik

Wstawia w bieżący dokument zawartość innego dokumentu w miejscu położenia kursora.

Ikona

Text from File

Autotekst

Tworzy, edytuje lub wstawia autotekst. Jako autotekst można zapisywać tekst sformatowany, tekst z grafiką, tabele i pola. Aby szybko wstawić autotekst, wpisz skrót autotekstu w dokumencie, a następnie naciśnij klawisz F3.

Wstaw znak specjalny

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

Znak specjalny

Wstaw pole

Wstawia pole w miejscu położenia kursora.

Ikona

Wstaw pola

Formanty

Ikona Formanty otwiera pasek narzędzi zawierający elementy pozwalające tworzyć interaktywne formanty.

Icon Select

Formanty formularza

Z pliku

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Obraz

Dźwięk lub wideo

Wstawia do dokumentu plik wideo lub plik dźwiękowy.

Dźwięk lub wideo

Formuła

Inserts a formula into the current document.

Icon Formula

Formuła

Wykres

Icon Chart

Wykres

Obiekt OLE

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

Obiekt OLE

Wstaw indeks

Wstawia indeks lub spis treści w miejscu położenia kursora.

Wpis

Oznacza zaznaczony tekst jako wpis indeksu lub spisu treści.

Ikona

Wpis

Please support us!