Wstaw

Pasek narzędzi zawiera funkcje pozwalające na wstawianie ramek, grafik, tabel i innych obiektów.

Istnieje możliwość wyboru następujących funkcji:

Tabela

Wstawia do dokumentu tabelę. Można również kliknąć strzałkę, przeciągnąć w celu wybrania liczby wierszy i kolumn do zawarcia w tabeli, a następnie kliknąć w ostatniej komórce.

Ikona wstawiania tabeli

Wstaw tabelę

Sekcja

Wstawia sekcję tekstu w miejscu kursora w dokumencie. Możesz także zaznaczyć blok tekstu, a następnie wybrać to polecenie, aby utworzyć sekcję. Możesz użyć sekcji, aby wstawić bloki tekstu z innych dokumentów, zastosować niestandardowe układy kolumn lub chronić lub ukryć bloki tekstu, jeśli spełniony jest warunek.

Ikona sekcji

Sekcja

Wstaw ramkę ręcznie

Rysuje ramkę w miejscu w dokumencie, gdzie zostanie przeciągnięty wskaźnik myszy. Strzałka obok ikony umożliwia wybór liczby kolumn w ramce.

Ikona wstawiania ramki

Wstaw ramkę

Ramka przestawna

Wstawia ramkę przestawną do dokumentu. Ramki przestawne są używane w dokumentach HTML-owych do wyświetlania zawartości innego pliku.

Ikona ramki przestawnej

Ramka przestawna

Wstaw przypis dolny bezpośrednio

Wstawia przypis dolny lub końcowy w dokumencie. Zakotwiczenie notatki jest wstawiana w bieżącej pozycji kursora. Możesz wybrać między automatyczną numeracją a niestandardowym symbolem.

Ikona wstawiania przypisu dolnego bezpośrednio

Wstaw przypis dolny bezpośrednio

Wstaw przypis końcowy bezpośrednio

Przypisy dolne są wstawiane na końcu strony, a przypisy końcowe na końcu dokumentu.

Ikona wstawiania przypisu końcowego bezpośrednio

Wstaw przypis końcowy bezpośrednio

Notatka

Wstawia notatkę w bieżącym położeniu kursora.

Wstaw zakładkę

Wstawia zakładkę w miejscu kursora. Następnie możesz użyć Nawigatora, aby szybko przejść do zaznaczonej lokalizacji w późniejszym czasie. W dokumencie HTML zakładki są konwertowane na zakotwiczenia, do których można przejść z hiperłącza.

Ikona wstawiania zakładki

Wstaw zakładkę

Plik

Wstawia w bieżący dokument zawartość innego dokumentu w miejscu położenia kursora.

Ikona tekstu z pliku

Tekst z pliku

Autotekst

Tworzy, edytuje lub wstawia autotekst. Jako autotekst można zapisywać tekst sformatowany, tekst z grafiką, tabele i pola. Aby szybko wstawić autotekst, wpisz skrót autotekstu w dokumencie, a następnie naciśnij klawisz F3.

Znak specjalny

Pozwala użytkownikowi wstawiać znaki z zakresu symboli znajdujących się w zainstalowanych czcionkach.

Ikona znaku specjalnego

Znak specjalny

Wstaw pole

Wstawia pole w miejscu położenia kursora.

Ikona

Wstaw pola

Formanty

Ikona Formanty otwiera pasek narzędzi zawierający elementy pozwalające tworzyć interaktywne formanty.

Ikona zaznaczenia

Formanty formularza

Z pliku

Otwiera okno dialogowe wyboru pliku, aby wstawić obraz do bieżącego dokumentu.

Ikona obrazu

Obraz

Dźwięk lub wideo

Wstawia do dokumentu plik wideo lub plik dźwiękowy.

Ikona multimediów

Multimedia / Dźwięk lub wideo

Formuła

Obiekt formuły

Wstawia formułę do bieżącego dokumentu.

Ikona wstawienia obiektu formuły

Wstaw obiekt formuły

Wykres

Ikona wykresu

Wykres

Obiekt OLE

Wstaw obiekt OLE

Wstawia obiekt OLE do bieżącego dokumentu. Obiekt OLE jest wstawiany jako łącze lub obiekt osadzony.

Ikona obiektu OLE

Obiekt OLE

Wstaw indeks

Wstawia indeks lub spis treści w miejscu położenia kursora.

Wpis

Oznacza zaznaczony tekst jako wpis indeksu lub spisu treści albo edytuje zaznaczony wpis indeksu.

Ikona wstawiania wpisu indeksu

Wstaw wpis indeksu

Prosimy o wsparcie!