Obszar formuły

Pozwala utworzyć formułę, wpisując ją bezpośrednio w wierszu wprowadzania lub klikając ikonę Formuła, aby wyświetlić formuły w podmenu.

Obszar formuły z formułą

Obszar formuły

Prosimy o wsparcie!