Podgląd wielu stron

Określa liczbę stron wyświetlanych na ekranie. Kliknij strzałkę, która znajduje się obok ikony, aby otworzyć siatkę umożliwiającą zaznaczenie liczby wyświetlanych stron za pomocą wierszy i kolumn w podglądzie.

Ikona podglądu wielu stron

Podgląd wielu stron

Po kliknięciu ikony Podgląd wielu stron przesuń kursor myszy nad żądaną liczbę wierszy i kolumn.

Więcej opcji

Możesz także wybrać ustawienia, klikając Więcej opcji, aby otworzyć nowe okno dialogowe, a następnie za pomocą dwóch przycisków pokrętła ustawić liczbę wyświetlanych stron.

Wiersze

Określa liczbę wierszy stron.

Kolumny

Określa liczbę kolumn stron.

Prosimy o wsparcie!