Określa liczbę stron wyświetlanych na ekranie. Kliknij strzałkę, która znajduje się obok ikony, aby otworzyć siatkę umożliwiającą zaznaczenie liczby wyświetlanych stron za pomocą wierszy i kolumn w podglądzie.

Ikona

Podgląd wielu stron

Po kliknięciu ikony Podgląd wielu stron zostanie otwarte okno dialogowe Wiele stron. Dwa znajdujące się w nim pola pokrętła umożliwiają ustawienie liczby wyświetlanych stron.

Wiersze

Określa liczbę wierszy stron.

Kolumny

Określa liczbę kolumn stron.

Ustawienia wybierane w tym oknie mogą także być wprowadzone za pomocą myszy: Kliknij strzałkę obok ikony Podgląd wielu stron. Następnie przesuń wskaźnik myszy, wskazując żądaną liczbę wierszy i kolumn.

Please support us!