Podgląd dwóch stron

Wyświetla dwie strony w oknie Podglądu wydruku. Strony nieparzyste są zawsze wyświetlane po prawej stronie, a parzyste po lewej.

Icon Two Pages Preview

Podgląd dwóch stron

Please support us!