Widok łączony

Wyświetla bieżące informacje dotyczące aktywnego dokumentu.

Po umieszczeniu kursora w nazwanej sekcji wyświetlana jest jej nazwa. Po umieszczeniu kursora w tabeli wyświetlana jest nazwa komórki tabeli. Podczas edycji ramek lub rysowania obiektów widoczny jest ich rozmiar.

Po umieszczeniu kursora wewnątrz tekstu dwukrotne kliknięcie powoduje otwarcie okna dialogowego Pola. Pozwala ono definiować pole wstawiane do dokumentu w bieżącej pozycji kursora. Po umieszczeniu kursora w tabeli dwukrotne kliknięcie w tym polu powoduje otwarcie okna dialogowego Format tabeli. W zależności od wybranego obiektu można wyświetlić okno dialogowe pozwalające na edycję sekcji, obiektu graficznego, ramki przestawnej, obiektu OLE, numeracji bezpośredniej lub pozycji i rozmiaru rysowanego obiektu.

Prosimy o wsparcie!