Numer strony

To pole paska stanu wyświetla numer bieżącej strony. Kliknij, aby otworzyć okno "Przejdź do strony", które umożliwia łatwe poruszanie się po dokumencie. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić wszystkie zakładki w dokumencie. Kliknięcie na zakładkę powoduje umieszczenie kursora tekstowego w miejscu zakładki.

Bieżąca strona (x) i całkowita liczba stron (y) są wyświetlane w postaci Strona x/y Podczas przewijania dokumentu za pomocą myszy, numer strony zostanie wyświetlony po zwolnieniu przycisku myszy. Podczas przewijania dokumentu za pomocą prawego paska przewijania numery stron są wyświetlane w formie wskazówki pomocy. Formaty numeracji stron paska stanu i paska przewijania jest identyczny.

Aby włączyć lub wyłączyć okno Nawigatora, należy kliknąć dwukrotnie pole Numer strony.

Aby przejść do określonej strony, należy wprowadzić jej numer w przycisku pokrętła Strona umieszczonym w oknie Nawigatora, a następnie nacisnąć klawisz Enter.

Ikona notatki

Naciśnięcie skrótu klawiaturowego Shift + + F5 pozwala na wprowadzenie numeru strony. Po naciśnięciu klawisza Enter kursor zostanie przeniesiony w wybrane miejsce.


Prosimy o wsparcie!