Page Number

The current page number is displayed in this field of the status bar. A click opens "Go to Page", with which you can navigate in the document. A right-click shows all bookmarks in the document. Click a bookmark to position the text cursor at the bookmark location.

Bieżąca strona (x) i całkowita liczba stron (y) są wyświetlane w postaci Strona x/y Podczas przewijania dokumentu za pomocą myszy, numer strony zostanie wyświetlony po zwolnieniu przycisku myszy. Podczas przewijania dokumentu za pomocą prawego paska przewijania numery stron są wyświetlane w formie wskazówki pomocy. Formaty numeracji stron paska stanu i paska przewijania jest identyczny.

Aby włączyć lub wyłączyć okno Nawigatora, należy kliknąć dwukrotnie pole Numer strony.

Aby przejść do określonej strony, należy wprowadzić jej numer w przycisku pokrętła Strona umieszczonym w oknie Nawigatora, a następnie nacisnąć klawisz Enter.

Ikona notatki

Naciśnięcie skrótu klawiaturowego Shift + + F5 pozwala na wprowadzenie numeru strony. Po naciśnięciu klawisza Enter kursor zostanie przeniesiony w wybrane miejsce.


Please support us!