Rozpocznij numerację od nowa

Ponownie rozpoczyna numerację list od 1. To polecenie jest aktywne tylko wtedy, gdy kursor znajduje się na liście.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Listy - Rozpocznij numerację od nowa.

Umieść kursor w akapicie listy, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Lista - Rozpocznij numerację od nowa.

Na pasku Wypunktowanie i numeracja kliknij


Ikona rozpoczęcia numeracji od nowa

Rozpocznij numerację od nowa

Prosimy o wsparcie!