Przesuń pozycję w dół z podpunktami

Przenosi akapit listy, w którym znajduje się kursor i jego podpunkty, za następujący akapit listy o tym samym poziomie listy.

Przenosi numerowany nagłówek, w którym znajduje się kursor, oraz wszystkie jego podtytuły i tekst po następnym nagłówku na tym samym poziomie konspektu. Możesz także zaznaczyć i przenieść więcej niż jeden akapit listy lub numerowany nagłówek. To polecenie jest aktywne tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w akapicie listy lub numerowanym nagłówku.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Listy - Przesuń pozycję w dół z podpunktami.

Z pasków narzędzi:

Ikona przesuwania pozycji w dół z podpunktami

Przesuń pozycję w dół z podpunktami


Prosimy o wsparcie!