Przesuń pozycję w górę z podpunktami

Przenosi akapit listy, w którym znajduje się kursor i jego punkty podrzędne, przed poprzedni akapit listy na tym samym poziomie listy. Przesuwa ponumerowany nagłówek w miejscu, w którym znajduje się kursor, oraz wszystkie jego nagłówki podrzędne i tekst przed poprzednim nagłówkiem na tym samym poziomie konspektu. Możesz także wybrać i przenieść więcej niż jeden akapit listy lub ponumerowany nagłówek. To polecenie jest aktywne tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w akapicie listy lub nagłówku numerowanym.

Przesuń pozycję w górę z podpunktami

Przesuń pozycję w górę z podpunktami

Prosimy o wsparcie!