Przenieś w górę z podpunktami

Przesuwa akapit wraz z podpunktami ponad poprzedni akapit. Funkcja widoczna tylko, gdy kursor znajduje się wewnątrz wyliczanego lub numerowanego tekstu.

Icon Move Up with Subpoints

Przenieś w górę z podpunktami

Please support us!