Wstaw wpis bez numeru

Wstawia akapit bez numeracji. Istniejąca numeracja nie zostanie zmieniona. Ikona jest widoczna tylko, jeśli kursor został umieszczony w numerowanym lub wypunktowanym tekście.

Ikona

Wstaw wpis bez numeru

Prosimy o wsparcie!