Poziom konspektu wyżej z podpunktami

Podwyższa akapity listy w pozycji kursora, włączając ich podsekcje. Można wybrać wiele akapitów listy. Podwyższa również do następnego poziomu konspektu, do nagłówka rozdziału w miejscu kursora, włączając w to wszelkie podtytuły. To polecenie jest aktywne tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w akapicie listy lub nagłówku rozdziału.

Ikona poziomu konspektu wyżej z podpunktami

Poziom konspektu wyżej z podpunktami

Prosimy o wsparcie!