Poziom konspektu niżej z podpunktami

Opuszcza akapity listy w pozycji kursora, włączając ich podsekcje. Można wybrać wiele akapitów listy. Schodzi również do następnego poziomu konspektu, do nagłówka rozdziału w miejscu kursora, włączając w to wszelkie podtytuły. To polecenie jest aktywne tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w akapicie listy lub nagłówku rozdziału.

Ikona poziomu konspektu niżej z podpunktami

Poziom konspektu niżej z podpunktami

Prosimy o wsparcie!