Bez listy

Usuwa numerację lub znaki wypunktowania i wcięcia listy bieżącego akapitu lub wybranych akapitów.

Ikona braku listy

Bez listy

tip

Aby zachować wcięcie, ale usunąć znak wypunktowania lub numer, umieść kursor na początku akapitu i naciśnij Backspace.


Prosimy o wsparcie!