Suma

Aktywuje funkcję sumy. Należy zwrócić uwagę, że suma zostanie wyświetlona w komórce, w której znajduje się kursor.

LibreOffice rozpoznaje zakres komórek dla funkcji sumy, o ile komórki są wypełnione liczbami. Przed wprowadzeniem danych należy wybrać opcję Tabela - Rozpoznawanie liczb, aby włączyć tę funkcję.

Kliknij ikonęZastosuj, aby zaakceptować formułę sumy wyświetlaną w wierszu wprowadzania.

Ikona

Suma

Prosimy o wsparcie!