Tabela: stała, proporcjonalna

Uaktywnienie tego trybu powoduje, że zmiany wprowadzone w jednym wierszu lub kolumnie mają wpływ na całą tabelę.

Icon Table: Fixed, Proportional

Tabela: stała, proporcjonalna

Please support us!