Powiązanie

Łączy wybraną ramkę z następną. Tekst jest automatycznie przenoszony z jednej ramki do kolejnej.

Icon Link Frames

Połącz ramki

Inserting, Editing, and Linking Frames

Please support us!