Lista uporządkowana

Dodaje lub usuwa numerację z wybranych akapitów.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Listy - Lista uporządkowana.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Listy - Lista uporządkowana.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne - Lista uporządkowana.

Z pasków narzędzi:

Ikona listy uporządkowanej

Przełącz listę uporządkowaną

Przy pomocy klawiatury:

F12

Z panelu bocznego:

W obszarze Akapit panelu Właściwości kliknij Lista uporządkowana.


Aby zdefiniować format numeracji, wybierz Format - Wypunktowanie i numeracja. Aby wyświetlić pasek Wypunktowanie i numeracja, wybierz Widok - Paski narzędzi - Wypunktowanie i numeracja.

note

Niektóre opcje wypunktowania i numeracji nie są dostępne podczas pracy w Układzie sieciowym.


Prosimy o wsparcie!