Toggle Ordered List

Dodaje lub usuwa numerację zaznaczonych akapitów. Aby zdefiniować format numeracji, wybierz polecenie Format - Wypunktowanie i numeracja. Aby wyświetlić pasek Wypunktowanie i numeracja, wybierz Widok - Paski narzędzi - Wypunktowanie i numeracja.

note

Niektóre opcje wyliczenia/numeracji nie są dostępne podczas pracy w układzie strony www.


Toggle Ordered List Icon

Toggle Ordered List

Please support us!