Znak wodny

Wstaw tekst znaku wodnego w tle bieżącego stylu strony.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Znak wodny.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Układ - Znak wodny.

W menu Układ na karcie Układ wybierz Znak wodny.

Z pasków narzędzi:

Ikona znaku wodnego

Znak wodny


Znak wodny to identyfikujący obraz lub wzór na papierze, który przy oglądaniu w świetle przechodzącym ma różne odcienie jasności. Znaki wodne zostały pierwotnie stworzone bezpośrednio podczas produkcji papieru, aby zniechęcić do fałszowania dokumentów, banknotów, znaczków i nie tylko.

Użyj znaków wodnych w programie LibreOffice Writer, aby symulować papierowy znak wodny na stronach dokumentu.

Wypełnij poniższe ustawienia okna dialogowego.

note

Wprowadzone wartości odnoszą się do rzeczywistego stylu strony.


Okno dialogowe znaku wodnego

Tekst

Wprowadź tekst znaku wodnego, który będzie wyświetlany jako obraz tła strony.

Czcionka

Wybierz czcionkę z listy.

note

Nie można wybrać rozmiaru ani stylu czcionki dla tekstu znaku wodnego. Rozmiar tekstu zostanie przeskalowany, aby zmieścił się w jednym wierszu tła strony.


Kąt

Wybierz kąt obrotu znaku wodnego. Tekst zostanie obrócony o ten kąt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Przezroczystość

Wybierz poziom przezroczystości znaku wodnego. Wartość 0% tworzy nieprzezroczysty znak wodny, a wartość 100% jest całkowicie przezroczysta (niewidoczna).

Kolor

Wybierz kolor z listy rozwijanej.

Aby zmienić zawartość lub ustawienie znaku wodnego.

Jeśli używanym znakiem wodnym jest tekst wstawiony za pomocą polecenia menu Format - Znak wodny lub przez ustawienia klasyfikacji dokumentów , możesz edytować zawartość i ustawienia podczas otwierania okna dialogowego znaku wodnego.

Prosimy o wsparcie!