Obrazy i wykresy

Pokaż lub ukryj obiekty graficzne, takie jak obrazy i wykresy, w dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Widok - Obrazy i wykresy.

Z interfejsu z kartami:

W menu Widok karty Widok wybierz Obrazy i wykresy.

Z pasków narzędzi:

Ikona widoku obrazów i wykresów

Widok obrazów i wykresów


Prosimy o wsparcie!